Diện tích đất: 19.000 M2
Diện tích mặt nền nhà xưởng: 10.944 M2
Tòa nhà Trung tâm Thương mại: 8.640 M2
Tòa nhà Condotel: 2.304 M
Diện tích sàn B1 (B2): 10.530
Diện tích sàn LG: 10.530
Diện tích sàn G: 8.640
Luang UG Floor (UG-LC) điển hình: 8,960
Sàn của mall
9 tầng (bao gồm tầng hầm 1 và 2 dành cho bãi đậu xe)
Tầng Trệt (UG), Tầng 1 (L1), Tầng 2 (L2), Tầng 3 (L3), Tầng Rạp chiếu phim (LC)
KHU VỰC VÀ KHU DÂN CƯ
Tổng diện tích (GA): 85.030
Tổng diện tích thuê (GLA): 60.386
Diện tích cho thuê Nett (NLA): 40.300

LOWER GROUND FLOOR


Tenant Grouping : Carrefour

GROUND FLOOR (GF)


Tenant Grouping : Restaurant & Coffee Shop

UPPER GROUND FLOOR
LT 1 FLOOR
LT 2 FLOOR
LT 3 FLOOR
BALLROOM & CINEMA